Om Nynäshamns Naturskola 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

OM NYNÄSHAMN NATURSKOLA

Om Nynäshamns Naturskola

Om Nynäshamns Naturskola
Naturskolan startade 1988 och tar emot elever mellan 6 och 15 år. Skolklasserna besöker Naturskolan en gång per läsår. Här bedrivs undersökande arbetssätt kring olika teman. Inför varje besök på Naturskolan förbereds klassen av sin lärare, därpå sker efterarbete på hemskolan. Varje årskurs har sitt eget tema: haren, biologisk mångfald, däggdjurens sinnen, forntida tekniker, utematte och samarbete, enkla maskiner, elden, globala målen och kemi i våtmarken. Genom att på ett tidigt stadium vara ute mycket i naturen grundläggs en känsla för naturen. Positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och för att förstå miljö- och klimatfrågorna. Det gäller såväl barn som vuxna. Att få utveckla sin känsla för naturen är ett viktigt första steg. Kunskap om naturen börjar i naturen. Det gäller att finna stigen, en stig fylld med upplevelser och upptäckter. Ekologisk förståelse och insikt ger framtidstro.
 

Detta ingår i Nynäshamns Naturskolas verksamhet:

 • Resurs för skolor i Nynäshamns kommun
 • Klassbesök för åk F-9
 • Kurser för pedagoger i skola och förskola
 • Utveckling av metoder och lärande aktiviteter utomhus inom olika ämnen
 • Framställning av läromedel
 • Utveckling av förskole- och skolgårdar
 • Nätverk för hållbar utveckling
 • Kampanjer i samarbete med t.ex. VA-förvaltningen
 • Samordnare för Grön Flagg
 • Samordnare för Skräpplockardagarna v17
 • Deltar i lokala och nationella projekt

 

Det är vi som arbetar på Naturskolan:
 

Robert Lättman-Masch

Robert är föreståndare på Nynäshamns Naturskola och har arbetat här sedan år 2000. Han är biogeovetare och redaktör för Naturskoleföreningens medlemstidning Att lära in ute -bladet. Robert är medförfattare till böckerna Att lära in ute året runt, Att lära in matematik ute, Att lära in matematik ute 2, Leka och lära matematik ute förskola, Att lära in svenska ute, Att lära in SFI ute, Övningar i bakfickan och Leka och lära naturvetenskap och teknik ute.

               
 

Ylva Skilberg

Ylva är Leg. lärare 3-9 Ma och NO och är  anställd på Naturskolan sedan 2021. Med tidigare erfarenheter från grund- och gymnasieskolan, Kemilärarnas Resurscentrum Stockholms universitet och Tom Tits Experiment i Södertälje brinner hon för att göra naturvetenskap och teknik tillgänglig och förståelig för alla.

 ylva_5cm_2021.jpg
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
Här kommer några bilder inifrån Naturskolan:
 
 fasad.jpg

 kretslopp.jpg

Fasad med hokar för fladdermöss, steklar och fåglar.  

 Kretslopp i en flaska sedan 1998(damejeanne).  

Akvarium.

Dödskallekackerlackor. 
krakfaglar.jpg      agam.jpg  
Kråkfåglar snidade i trä. Sovande skäggagam.
 vedspis.jpg

 

kakelugn.jpg

 

 Vedspis i köket.  Kakelugn på övervåningen.

2008-01-31 20:05:38