Vett och Etikett på Toalett 2015 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

PROJEKT / KAMPANJ

Vett och Etikett på Toalett 2015
v 39-40

Vett och Etikett på Toalett 2015

Syfte

Kampanjen ”Vett och Etikett på Toalett” skall, genom att sprida kunskap om vad som får spolas ner i avloppet, bidra till att förbättra slamkvaliteten och minska utsläppen av näringsämnen och miljöfarliga ämnen till sjöar och hav. Med förbättrad kvalitet på slammet kan näringsämnet fosfor, som är en begränsad naturresurs, återföras till jordbruket. Miljöfarliga ämnen kan vara skadliga för växter och djur men också för oss människor. Dessa ämnen kan också störa reningsprocessen i reningsverken vilket leder till större utsläpp av näringsämnen. Alla som medverkar i kampanjen bidrar till att skapa ett kretslopp av näringsämnen. 

VA-avdelningen (tel 520 68000) har tagit initiativet till kampanjen och den drivs i samarbete med Nynäshamns Naturskola (tel 520 73565). 

Hämta handledning för Förskolan

Hämta handledning för åk F-3

Hämta handledning för åk 4-6

Hämta handledning för åk 7-9

Alla klasser i åk 3 erbjuds en teatermusikal som heter Ivar, Knutte och Vatten med teatergruppen Gulasch.

I åk 4 till 9 kan eleverna delta i en tävling där vinsten blir en pedalhink att ställa i badrummet. Eleverna skriver en kort text med bra argument. Det kan vara i form av slogan, dikt, rhymes, rim, haiku, ordspråk, kalla fakta m.m. När vinnarna utses premieras humor, fyndiga formuleringar och slagkraftighet. Svenskläraren eller eleverna (t.ex. via röstning) utser klassens 1-5 bästa bidrag och skickar tävlingsbidragen till Naturskolan under kampanjveckorna v 39-40. En jury utser vinnande bidrag och priser i form av pedalhinkar skickas ut till vinnarna i oktober 

 

 

2015-09-09 13:38:36