Vad är naturskola? 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

OM NYNÄSHAMN NATURSKOLA

Vad är naturskola?

 

När den första naturskolan startades i Sverige 1982 i Skäralid i Skåne låg tonvikten på natur och miljö. Nu finns det 80-90 naturskolor med olika inriktning i Sverige. Gemensamt för de flesta naturskolorna är att verksamheten ska ge eleverna: 

  • naturkontakt och naturkänsla
  • grundläggande kunskap om hållbar utveckling
  • möjlighet att utveckla sina förmågor inom olika ämnen
  • möjlighet till lärande utomhus utifrån läroplanens centrala innehåll inom olika ämnen
  • möjlighet att vara fysiskt aktiva under lektionstid av hälsoskäl

 Naturskola är inte ett hus eller en plats. Det är en verksamhet där utomhuspedagoger arbetar efter mottot; ”att lära in ute”. Elevernas och barnens egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck i naturen är i fokus och är grunden till ett aktivt lärande och där teoretiska kunskaper kan tillämpas i nya situationer i naturen, kulturmiljö eller urban miljö. Naturskolan är oftast en kommunal verksamhet, vilket Nynäshamns Naturskola är, och fungerar som en resurs för pedagoger i skolor och förskolor. Till naturskolan kommer barn och elever för att uppleva och inhämta kunskap i natur- och kulturmiljö. Naturskolan kan också besöka enskilda skolor och förskolor och bedriva den utomhuspedagogiska verksamheten på gården eller i skolans närmiljö.

Målet är att det utomhuspedagogiska arbetssättet ska spridas och bli en naturlig del av skolans och förskolans verksamhet och ett komplement till inomhusundervisningen. Därför riktar naturskolorna sig också direkt till lärarna och pedagogerna i förskolan, där det genom kursverksamhet, nätverk och inspirationsträffar sprids idéer, metoder och material som underlättar för pedagogerna att ta steget ut med sin grupp.

 

 

2008-01-31 20:13:08