Forntida teknik för årskurs 3 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

KLASSBESÖK

Forntida teknik för årskurs 3

Angående lunch på Naturskolan

Alla lärare som ska ha en naturskoledag med sin klass behöver ordna med lunch till eleverna från sin egen skolas kök. Val av lunch görs genom Kostenhetens vanliga beställningslistor som används vid studiebesök och utflykter. En beställning ska göras senast 14 dagar innan besöket på Naturskolan.

Observera att vi på Naturskolan inte har möjlighet att värma mat eller t.ex. att grilla korv.

Det finns alltid möjlighet att låna tallrikar, bestick och glas på Naturskolan. Vi har diskmaskin.

______________________________________________________________

Tema Forntida teknik

Historia är ett ämne som ofta riskerar att bli för abstrakt. Det är svårt att tänka sig in i en annan tid och det är svårt att förstå tidsskalan. Ännu svårare är att förstå hur människor tänkte i en annan tid, det är ju svårt nog att förstå hur andra tänker i vår egen tid. Historia fascinerar de flesta av oss men vår syn på hur människor hade det förr blir ganska torftig när vi läser om det i historieböcker.

Med detta tema vill vi komplettera historieböckernas endimensionella värld med utomhuspedagogikens multidimensionella värld. Att läsa eller höra om hur folk gjorde upp eld på järnåldern kan vara spännande, men vad blir det bestående minnet av en text eller en föreläsning? Den som har suttit på en stock med flinta och fnöske i ena handen, eldstålet i den andra kommer att få en upplevelse av både teknik från förr och en möjlighet att sätta sig in i människors liv för mer än tusen år sedan. Med detta tema kommer eleverna få pröva på ett liv från en annan tid och uppleva teknik i ett historiskt perspektiv. 

_________________________________________________________________________

Här finns information om dagen, förarbete och efterarbete. I boken Att lära in ute året runt finns mer om dagen och ytterligare aktiviteter som kan göras i anslutning till naturskoledagen.

Ladda hem lärarhandledningen   

 

Praktisk information i korthet

Plats: Nynäshamns Naturskola, Sjöudden, Ösmo

Tid: 09.00-13.30. Se schemat för datum.

Fika: Eleverna tar med sig fika till förmiddagen.

Lunch: Eleverna tar med sig egen lunch som beställs från skolans kök.

Kläder: Efter väderlek och inga finkläder. Utomhusvistelse ca 4,5 timmar.


 

Vad säger läroplanen Lgr 22
 om de samhällsorienterande ämnena?
Centralt innehåll i årskurs 1-3

Att leva i världen

• Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt förändrade levnadsvillkor i samband med övergången till jordbruk

• Norden befolkas. Människors levnadsvillkor under nordisk stenålder, bronsålder och järnålder.

 Att undersöka verkligheten

• Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

 

…om ämnet slöjd?
Centralt innehåll i årskurs 1-3

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

• Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

• Några enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa

Slöjdens arbetsprocesser

• Undersökande av olika materials egenskaper.

…om ämnet teknik?

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Teknik, människa, samhälle och miljö

• Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

 
 
 
 
 
 
 
Vi gör en resa tillbaka i tiden och prövar på olika tekniker från stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Eleverna får mala mjöl, kasta lasso, göra upp eld, tillverka brummare och skjuta pilbåge.
 
 
 

 

Lunchen
Glöm inte att beställa lunch från din skolas kök minst två veckor innan naturskolebesöket.   

 

 

Tipspromenad

EldFör er som vill för- eller efterarbeta genom att gå tipspromenad om stenålder och bronsålder kan nedan ladda hem två färdiga tipspromenader. De är gjorda av Sunnerbyskolan F-3

 Ladda hem tipspromenad om stenåldern 

Ladda hem tipspromenad om bronsåldern   

 

 

2023-03-24 10:40:31