Enkla maskiner och energi för åk 6 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

KLASSBESÖK

Enkla maskiner och energi för åk 6
Det du vinner i kraft förlorar du i väg

Angående lunch på Naturskolan

Alla lärare som ska ha en naturskoledag med sin klass behöver ordna med lunch till eleverna från sin egen skolas kök. Val av lunch görs genom Kostenhetens vanliga beställningslistor som används vid studiebesök och utflykter. En beställning ska göras senast 14 dagar innan besöket på Naturskolan eller Alhagen.

Observera att vi på Naturskolan eller i Alhagen inte har möjlighet att värma mat eller t.ex. att grilla korv.

______________________________________________________________

 
Praktisk information i korthet
Plats: Nynäshamns Naturskola, Sjöudden, Ösmo
Tid: 09.00-13.30
Fika: Eleverna tar med sig fika till förmiddagen.
Lunch: Beställ från din skolas kök senast två veckor innan naturskoledagen.
Kläder: Efter väderlek och inga finkläder. Utomhusvistelse ca 3,5 timmar.
Telefon till Naturskolan: 08 520 7 3708, 520 7 3709
 
Här finns en handledning som beskriver naturskoledagen och vad som krävs i förarbete. Här finns också förslag på efterarbete och fakta om enkla maskiner.
 
 
Här finns en film om de stationer som eleverna upplevt under dagen. Filmen kan användas i efterarbetet och den kan med fördel pausas för att ge utrymme för reflektion och diskussion.
 
 
 
Ett sätt att reflektera över och diskutera produkter (artefartkter) utifrån olika aspekter som till exempel miljö, klimat och funktion är att göra en produktundersökning. Detta protokoll kan ge en strukturerad  hjälp. 
 
Välkomna
 

2023-04-24 13:20:23