Varför behöver barn/elever gröna skolgårdar 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

GÅRDAR

Varför behöver barn/elever gröna skolgårdar

Varför behöver barn/elever gröna skolgårdar

Varför behöver barn gröna skolgårdar? På den frågan svarar sju personer, som alla är engagerade i ISGA, International School Grounds Alliance, nätverket som organiserar, arkitekter,stadsplanerare, pedagoger och forskare över hela världen. Se filmen från ISGA-konferensen i Lund!

 
Se filmen
 
 
På den frågan svarar sju personer, som alla är engagerade i ISGA,
International School Grounds Alliance, nätverket som organiserar, arkitekter,...
 

 

 

2016-10-25 13:55:30