Elden för årskurs 5 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

KLASSBESÖK

Elden för årskurs 5

Hur gör du upp eld utan modern teknik och hur eldar du ute säkert?
Denna dag handlar om att lösa problem och samarbeta ute i skogen. Här finns en handledning som beskriver  förarbete, naturskoledagen och efterarbetet. 
 
 
Det är viktigt att reflektera över dagen, både om ämnesinnehållet men också över samarbetet i grupperna. Här finns frågor till eleverna i efterarbetet på skolan.
 
 
"En olycka händer så lätt" används i förarbetet. På myndigheten för samhällsskydd och beredskap hittar du elevfolder, handledning för lärare, film och power point med svar till elevfoderns korsord osv.
 
 
 
Fotosyntesen är livets viktigaste process. Tack vare att de gröna växterna har den unika förmågan att fånga solens strålningsenergi kan människor, djur och svampar ta del av energin som finns i solens strålar. Det växterna gör kallas för fotosyntes och ordet betyder ljussammansättning. Fotosyntesen är den viktigaste processen för livet på jorden. 
 
 
Eleverna kommer att ha matsäck med sig denna dag. Det kan vara bra att ge eleverna lite tips om vad som går att ha med sig som är gott, nyttigt och praktiskt. Här finns en folder från Hälsomålet (www.halsomalet.se) med lite tips.
 

 

Vad säger Lgr 22?

…om ämnet idrott och hälsa?

Centralt innehåll i årskurs 4-6

• Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.

• Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider

• Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

 

…om ämnet fysik?

Centralt innehåll i årskurs 4-6

• Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.

 

…om ämnet kemi?

Centralt innehåll i årskurs 4-6

• Fotosyntes och förbränning som exempel på kemiska reaktioner i naturen.

• Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.

 

…om ämnet biologi?

Centralt innehåll i årskurs 4-6

• Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

 

…om ämnet teknik?

 Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

• förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

 

 

 

2024-02-13 12:46:59