Elden för årskurs 5 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Elden för årskurs 5

Hur gör du upp eld utan modern teknik och hur eldar du ute säkert?
Denna dag handlar om att lösa problem och samarbeta ute i skogen. Här finns handledning som beskriver  förarbete, naturskoledagen och efterarbetet. 
 
 
Det är viktigt att reflektera över dagen, både om ämnesinnehållet men också över samarbetet i grupperna. Här finns frågor till eleverna i efterarbetet på skolan.
 
 
"En olycka händer så lätt" används i förarbetet. På myndigheten för samhällsskydd och beredskap hittar du elevfolder, handledning för lärare, film och power point med svar till elevfoderns korsord osv.
 
 
 
Fotosyntesen är livets viktigaste process. Tack vare att de gröna växterna har den unika förmågan att fånga solens strålningsenergi kan människor, djur och svampar ta del av energin som finns i solens strålar. Det växterna gör kallas för fotosyntes och ordet betyder ljussammansättning. Fotosyntesen är den viktigaste processen för livet på jorden. 
 
 
Eleverna kommer att ha matsäck med sig denna dag. Det kan vara bra att ge eleverna lite tips om vad som går att ha med sig som är gott, nyttigt och praktiskt. Här finns en folder från Hälsomålet (www.halsomalet.se) med lite tips.
 

 

 Vad säger läroplanen Lgr 11 om ämnet idrott och hälsa?

Centralt innehåll i årskurs 4-6

• Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
   
…om ämnet biologi?
 
 Centralt innehåll i årskurs 4-6
 Natur och samhälle
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Biologin och världsbilden
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 
…om ämnet fysik?
 
Centralt innehåll i årskurs 4-6
 Fysiken och världsbilden
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
   
…om ämnet kemi?
 
Centralt innehåll i årskurs 4-6
 Kemin i naturen
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 Kemin i vardagen och samhället
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
   
... om ämnet Teknik?
 Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• identifiera och analysera tekniksa lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

 

2022-03-09 15:26:45