Upptäck ekosystemtjänster i Svenska naturen 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

HÅLLBAR UTVECKLING

Upptäck ekosystemtjänster i Svenska naturen

CNV

Upptäck ekosystemtjänster i Svenska naturen

Våra skogar, hav, sjöar, fjäll och andra ekosystem är inte bara trevliga att vistas i. De bidrar också med en lång rad produkter och tjänster som är viktiga för vår välfärd och livskvalitet. Trots att dessa ekosystemtjänster är grunden i vår välfärd är de ofta osynliga när vi fattar beslut i samhället. Vi tar tjänsterna för givna och tänker sällan på att växter renar luft, buskar dämpar trafikbuller och bin pollinerar grödor, eller på de hälsovinster som vi människor får av att vara i naturen. Att synliggöra ekosystemtjänster är ett sätt att visa att (och hur) vi människor är beroende av att naturens ekosystem fungerar. Samtidigt får vi en bild av vad vi tjänar på att stärka naturens gratisarbete, både idag och imorgon. Naturvägledning öppnar dörrar till en mångfald av miljöer som både kan erbjuda upplevelser och lära oss om nyttan med naturen Det här materialet är tänkt att inspirera och ge exempel på hur ekosystemtjänsterna kan synliggöras i den svenska naturen - ett fantastiskt rum för lärande och upplevelser. Med utgångspunkt i naturtyperna skogen, havet, sötvatten, fjällen, odlingslandskapet och staden ges exempel på hur naturvägledare kan kommunicera ekosystemtjänster till allmänheten, varvat med korta, tankeväckande betraktelser och övningar.

 Så här använder du materialet

Texten är skriven för såväl erfarna naturvägledare som den nyfikna allmänheten. Vissa sidor har formgivits för att enkelt kunna skrivas ut och användas i t.ex. utställningar. Du känner igen dessa på deras orange eller lila ramar. Övningarna är av varierande slag och tänkta att passa i många olika situationer, med grupper av blandade åldrar eller med olika intressen.

Upptäck ekosystemtjänster i naturen.  

Naturens tjänster WWF  

2017-06-09 09:15:15