Kvävets väg genom en avloppsvåtmark för årskurs 9 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Kvävets väg genom en avloppsvåtmark för årskurs 9

I avloppsvåtmarken Alhagen mäter vi bland annat ammoniumhalten i de olika dammarna och inventerar olika bottendjur som indikerar syrebrist.  

Ladda hem handledningen  

 
Angående lunch i Alhagen

Lärare som ska ha en naturskoledag med sin klass behöver ordna med lunch till eleverna från sin egen skolas kök. Val av lunch görs genom Kostenhetens vanliga beställningslistor som används vid studiebesök och utflykter. En beställning ska göras senast 14 dagar innan besöket på Naturskolan eller Alhagen.

Observera att vi på Naturskolan eller i Alhagen inte har möjlighet att värma mat eller t.ex. att grilla korv.

___________________________________________________

 
Vad säger läroplanen Lgr 11 om ämnet kemi?
Centralt innehåll inom ämnet kemi i årskurs 7-9
Kemin i naturen
• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska
reaktioner.
_________________________________________
 ... om ämnet biologi
 Centralt innehåll inom ämnet biologi i årskurs 7-9
Natur och samhälle
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra
ekosystemtjänster.
________________________________________

Här kan lärare som vill få en bild av dagen se en kort film om hur dagen ser ut. Denna film kan också visas för de elever som har behov av att få en tydligare bild av dagen. Det är inte tänkt att filmen ska visas för hela klassen. Det kan till och med vara en nackdel, särskilt i de fall där det förekommer problembaserade uppgifter som eleverna ska lösa under dagen.

 
Vatteneningsexperiment från Umeå universitet
 
Nedan finns två sidor tagna ut skriften "Fiskar och fiske i Sverige". Den ena är en sidan är en serie kartor som visar hur syrgashalten förändrarts i Östersjön från 1957 till 2002. Den andra sidan tar kort upp saltvattensinflöden de senaste 100 åren.

 

Länkar till sidor om vatten och avlopp

På Svenskt vattens hemsida finns allt möjligt om vatten och avlopp.
 
 
Intressanta artiklar och statistik hittar i följande länk:

https://www.skvvf.se/svelandskusten/

Tidningen Havsutsikt som kommer två gånger per år med artiklar skrivna av forskare.

https://www.havet.nu/havsutsikt/


 
 

 

2021-08-18 09:00:05