Lek på riktigt 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

GÅRDAR

Lek på riktigt
om att sluta bygga lekplatser och börja skapa rikare lekmiljöer
Örebro kommun

Lek på riktigt
Jobbar du med att skapa och sköta platser där barn kan leka? Parker, bostadsgårdar, skolgårdar, gator och torg, idrottsplatser, naturmiljöer med mera. Bra! Du har ett mycket viktigt jobb! Den här guiden vänder sig till dig, och syftet är att hjälpa dig att skapa bättre utemiljöer för barn och unga. Spännande och inspirerande platser. Platser där man träffas och umgås, och som älskas av de som bor i närheten. Platser som hjälper barn och unga att växa och utvecklas. Som bidrar till att de mår bra och trivs, och som hjälper dem att bli självsäkra, kreativa och empatiska personer, redo att möta en föränderlig framtid.
 
För att kunna skapa sådana platser behöver du fördjupa dig i några frågor. Du behöver läsa på och bygga upp en förståelse för lek. Den här guiden är tänkt att hjälpa dig en bit på väg i det arbetet. Det finns mycket att lära, och du kommer inte att kunna skapa riktigt bra lekmiljöer om du inte är beredd att utforska de här frågorna, och investera åtskilliga timmar i att läsa böcker om lek, besöka lekmiljöer som är inspirerande goda exempel, och att observera hur barn leker i olika miljöer och reflektera över vad du ser.
Den här skriften tar avstamp i hur många lekplatser i Sverige ser ut idag. Och vad som är vanliga brister med dem. Sen introduceras olika nyckelfrågor som du behöver ha koll på för att kunna skapa mycket bättre lekmiljöer. Du kommer inte lära dig allt du behöver veta i den här skriften, men ambitionen är att ge dig en överblick och länka vidare till relevanta källor där du kan fördjupa dig.
 
 

2019-02-08 12:59:30