Grön flagg 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

HÅLLBAR UTVECKLING

Grön flagg

Grön flagg

Nynäshamns Naturskola jobbade under många år med miljödiplomering för förskola och skola.Miljödiplomering

Detta arbeta har nu istället riktats om mot Grön Flagg, som för att komma vidare i arbetet är ett bra alternativ.

 

Grön Flagg är en utmärkelse för förskolor och skolor som vill arbeta med hållbar utveckling och Sveriges största miljönätverk för pedagogiska verksamheter!

Nynäshamns kommun miljömål

Kommunens skolor ska jobba strukturerat med
 miljöfrågor utifrån barnens perspektiv och 
100 procent av skolorna vara certifierade enligt
Grön flagg eller liknande innan 2020.
 

Grön flagg-arbetet på Gröndalsskolan gav resultat

Gröndalsskolan i Nynäshamns kommun fick 2019 utmärkelsen årets hållbara grundskola enligt Håll Sverige Rent. Motiveringen lät så här:
"För ett varierat arbete inom flera hållbarhetsfrågor och för en Grön Flagg-resa som har genomsyrats av elevernas delaktighet. För deras samarbete med andra skolor samt för deras möjligheter till inflytande i kommunens arbete".
 

Grön flagg på förskolorna i Nynäshamns kommun

Hösten 2015 bestämde alla förskolechefer att alla förskolor ska bli Grön flagg certifierade. Kommunen har 20 förskolor. Under de kommande åren kommer alla förskolor att arbeta med kemikaliesmart förskola. Att ha detta som mål passar väl in i kommunen miljömål. 

De som arbetar för att bli certifierade enligt Grön Flagg gör det från sin egen nivå och bestämmer sig för 3 mål att arbeta för under minst ett halvår. Arbetet dokumenteras och skickas till Håll Sverige Rent för bedömning. Mer om Grön Flagg finns på Håll Sverige Rents hemsida och om ni vill anmäla er förskola eller skola så finns blanketten på sida för anmälan till Grön Flagg och om ni bara vill bli inspirerade så gå in på länk till inspirationssida om Grön Flagg. 

På förskolornas hemsidor kan du följa Grön flagg arbetet under kommande år.

Backlura  Sandskogen
Breddal  Segersäng
 Fagervik  Skogsnibble
 Fjärden  Sunnerby
 Hallängen  Vaktberget
 Kullsta  Vansta
 Midgård  Vika
 Måsen  
 Rumba  

 


 

Grön flagg på skolorna i Nynäshamns kommun

 
I det natursköna Nynäshamn ligger Viaskolan som byggdes år 1904. Vi är en tvåparallellig F-9-skola med cirka 500 elever.

Miljöarbete har alltid stått högt upp på dagordningen, men först hösten 2008 startade arbetet med Grön Flagg. Sedan flera år tillbaka har vi en miljögrupp med personal från alla verksamheter inom skolan. Vi har också två elevmiljöråd, ett med de yngre eleverna (nytt för detta läsår) och ett med de äldre. Dessa råd träffas regelbundet och diskuterar miljöutveckling på skolan samt tar upp frågor från klasserna.

Vi började med att engagera elevmiljöråden samt personalmiljögruppen för att arbeta med Grön Flagg Livsstil och hälsa, detta är ett av skolans framlyfta mål. Sen gällde det att dokumentera alla förbättringar som gjordes enligt våra miljömål för Grön Flagg.

Dessa mål är:

1. Förbättra den fysiska miljön ute och inne.
2. Öka trygghet och trivsel.

3. Öka den fysiska aktiviteten.

4. Arbeta tematiskt kring en hälsovecka.

Öka antalet ekologiska produkter
 
Vanstaskolan åk 1-6
Dom blev godkända november 2009 för sitt arbete med
1.Skolgåden.
2. Förebygga mobbing.
3. Skapa tygga raster.
4. Få till en mer anpassad inre skolmiljö.
5. Utveckla hälso aspekten.
Läs mer utförligt och se bilder från varje mål som skolan har satt upp.
 
Grönddalsskolan
 
Tallbackaskolan

2020-04-01 08:22:19