Planera för sol och skugga på förskolegårdar och skolgårdar 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

GÅRDAR

Planera för sol och skugga på förskolegårdar och skolgårdar

Strålningsmyndigheten

Planera för sol och skugga på förskolegårdar och skolgårdar

Antalet hudcancerfall ökar och kryper även ner i åldrarna. Bästa sättet att skydda barn är att se till att de inte bränner sig. För att uppnå detta kan barns utemiljöer planeras på olika sätt. Ett bra och billigt sätt är att se till att det finns tillräckligt med växtlighet på förskolegårdar och skolgårdar, där barn och unga spenderar mycket tid när solen är stark.

Lekplats med parasoll- och lövskuggaLena Jungmark

Hudtumörer är den cancerform som ökar snabbast i Sverige. 2016 utgjorde hudcancer 18 procent av alla cancerfall som rapporterades in. Det är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor, enligt Socialstyrelsens cancerstatistik. Det finns en stark koppling mellan att bränna sig ofta och att drabbas av malignt melanom. Särskilt farligt är det att bränna sig som ung.

Barn och ungas utemiljöer

Små barn har mycket solkänslig hud och kan inte bilda ett lika bra pigmentskydd som vuxna. Allt för mycket sol i unga år kan leda till hudförändringar i vuxen ålder. Det är därför viktigt att redan i tidig ålder skapa bra solvanor samt planera barns utemiljöer så att det finns en variation av ytor med skugga och sol.

Lekplats med goda skuggförhållandenLena Jungmark

Enligt Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) bör friyta vid förskola och skola kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden. I råden påpekas att slagskugga från byggnad inte är en acceptabel lösning på UV-problematiken, då det skapar otrivsamma vistelseytor under stora delar av året. För att skapa förutsättningar för goda sol- och skuggförhållanden måste alla aktörer som arbetar med planering, utformning, förvaltning och tillsyn samverka och arbeta mot samma mål.

Lövskugga ger värdefullt UV-skydd på utegårdar

Grönska som består av högre växter på gården gör det möjligt för barn att vistas utomhus i lagom mängd UV-strålning. När etableringsperioden väl är över kommer vegetationen, med rätt skötsel, att ge mer och mer skugga för varje år. Finns det redan uppvuxna träd eller buskar är dessa värdefulla och bör skyddas.

Barnlek i lövskuggaLena Jungmark

Saknas skuggande vegetation kan byggda konstruktioner som en pergola eller en uppspänd segelduk vara bra alternativ för att lösa behovet av UV-skydd. Byggda konstruktioner kan utformas på ett genomtänkt sätt och höja både lekvärde och pedagogiskt värde på gården.

I befintliga miljöer bör platser där barn och unga sitter still länge identifieras och åtgärdas i första hand. Exempel på sådana platser är sandlådor och sportläktare.

Mer information
 

2019-04-17 10:46:01