Naturligt lärande - kunskap i teori och praktik 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

LÄROMEDEL

Naturligt lärande - kunskap i teori och praktik

Bo Lindvall, Theresa Schilab

Naturligt lärande - kunskap i teori och praktik

Människor är födda till att lära. Det sker helt naturligt. När vi lyssnar efter näktergalen, och försöker skilja ut dess sång från skogens övriga ljud, lär vi oss inte bara att känna igen sången. Vi får också en känsla för hur näktergalen lever och när den sjunger.När vi balanserar på stenarna i strandkanten märker vi kanske att vattnet är iskallt och inser då att vi bör undvika de allra mest alggröna stenarna. Lärande sker nämligen alltid i samspel med omgivningen. Naturligt lärande – kunskap i teori och praktikinnehåller många verklighetsnära exempel på utomhuspedagogik och erfarenhetsbaserat lärande, men ger också en teoretisk bakgrund till naturligt lärande utifrån forskning i framför allt kognitions- och neurovetenskap. 

Boken vänder sig till såväl lärarstudenter och politiker som lärare och övrig personal i förskola och skola, skolledare och föräldrar.

Studentlitteratur

Bo Lindvall arbetade som lärare, naturvägledare och samordnare för Malmö Naturskola. Han gick bort 2016.

2019-05-15 11:37:52