Tacofredag utan bin åk 7 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

KLASSBESÖK

Tacofredag utan bin åk 7

Detta är ett ämnesövergripande tema från Naturskyddsföreningen som vi tänker att lärare i åk 7 kan erbjuda sina elever eftersom Naturskolan för närvarande inte har naturskoledagar för denna årskurs. Anledningen till att vi valt just detta tema är att det är mycket angeläget och viktigt för framtiden att öka kunskapen om pollinering som en av naturens ekosystemtjänster. Av de 17 globala målen handlar nr 15 om ekosystem och biologisk mångfald och mål 12 om hållbar konsumtion och produktion. Att arbeta med detta tema är ett sätt att belysa dessa två mål.

Till Naturskyddsföreningens tema Tacofredag utan bin

4-6_tacofredag_utan_bin_stor_2_b.jpg

 

2019-09-16 15:34:11