Silverkvist 2020 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

OM NYNÄSHAMN NATURSKOLA

Silverkvist 2020

Naturskolan

Silverkvist 2020

Mats Wejdmark är grundskolelärare specialiserad på utomhuspedagogik. 1988 startade han Nynäshamns naturskola. Nu belönas han med Silverkvisten för att ha bidragit till såväl ökad kunskap om naturen som ungdomars välmående. Nominerade gjorde nätverket Utenavet.

”Han gör sedan många år en lysande insats för att hjälpa skolor att använda utomhuspedagogik. Han har undervisat barn i förskolan och grundskolan ute lika väl som han har utbildat lärare i utomhusbaserat lärande. Han har skrivit facklitteratur och spridit kunskap i Japan, Kina och Sydkorea”, skriver de i sin motivering.

Mats Wejdmark har också varit en drivande kraft i nätverket Utenavet där han ”med entusiasm, energi och organisationsförmåga" varit drivande och ansvarig för flera av konferenserna Ute är inne, Där spred han kunskap om utomhuspedagogiken till tusentals lärare.

Mats Wejdmark beskrivs av sin närmaste kollega på Naturskolan, Robert Lättman-Match, som en slitvarg och arbetsmyra som aldrig ger upp och lever efter mottot "ingenting är omöjligt".

– Han är orädd inför nya idéer  och människor i högre ställning, han är, positiv och glad trots motgångar av olika slag, han är aldrig märkvärdig men social och nätverkande, säger han i pressmeddelandet från Utenavet

Fakta Utenavet: nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. Medlemmar är Skogen i skolan, LRF, Friluftsfrämjandet, Linköpings universitet, Tankesmedjan Movium, Naturskoleföreningen, Sveriges hembygdsförbund.

https://www.skogen.se/nyheter/lysande-utomhuspedagog-far-silverkvisten

2020-02-09 09:41:57