Räven Räv drabbas av insikt november 2020 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

PROJEKT / KAMPANJ

Räven Räv drabbas av insikt november 2020
Rörelseglädje

Räven Räv drabbas av insikt november 2020

Nynäshamns Naturskola informerar alla elever i Nynäshamns kommun.

Nynäshamns Naturskola vill att fler barn och unga ska inspireras till mer rörelse i vardagen, för hälsans och lärandets skull. Det ligger helt i linje med mål nr 3 och nr 4 av de globala målen. Därför stödjer vi också  till exempel Generation Pep. 

Se vår film om när Räven Räv drabbas av insikt här. 

HD-kvalitet 

Lägre kvalitet 

Lägst kvalitet 

 Nynäshamns Naturskola har arbetat med utomhusbaserat lärande sedan 1988. I den pedagogiska verksamheten utomhus kommer den fysiska aktiviteten in naturligt. Vi är en resurs inom Barn-och utbildningsförvaltningen i Nynäshamns kommun.

2020-11-18 07:05:23