Lärmiljöutveckling 


SENASTE DOKUMENT


GÅRDAR

Lärmiljöutveckling

Där Lärmiljöprojektet tog slut december 2020 tog Lärmiljöutveckling vid januari 2021 där Naturskolan tillsammans med Janne Jonsson fortsätter att utveckla skolgårdar och förskolegårdar efter önskemål från barn, elever och pedagoger. 

Lärmiljöutvecklingen står stadigt på tre ben:

1. Det första benet är lärandet och den fysiska aktiviteten. Barns och elevers utemiljöer ska fungera som läromedel, eller som pedagoger, och de ska stimulera till upptäckarlust, kreativitet och vilja att utmana sig själv och öka springet i benen. 

2. Det andra benet är det sociala där lärmiljöutvecklaren är handledare för personer som behöver komma tillbaka eller hitta rätt kurs i tillvaron. Genom arbete med träinstallationer som gör verklig skillnad för barn och elever i Nynäshamns kommun kommer känslan av meningsfullhet och ger yrkeserfarenhet som kan bli en fot in i arbetslivet.

3. Det tredje benet är det ekologiska, giftfria och resurssnåla. Allt byggs i trä. En stor del är gran som dödats av granbarkborre och som avverkats på kommuens marker. Ett gott samarbete finns med markförvaltaren. Vid fastgöring under mark eller i vatten används tjära. Stockar barkas av för att kunna torka och öka livslängden. Falu rödfärg och linoljefärger används då det behövs målas. Spill från byggnationer på en skola kan användas till löst material för kreativa aktiviteter på en annan skola. 

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 12 maj 2021 

 

 

2021-06-16 13:33:36