Lärmiljöutveckling 


SENASTE DOKUMENT


GÅRDAR

Lärmiljöutveckling

Där Lärmiljöprojektet tog slut december 2020 tog Lärmiljöutveckling vid januari 2021 där Naturskolan tillsammans med Janne Jonsson fortsätter att utveckla skolgårdar och förskolegårdar efter önskemål från barn, elever och pedagoger. 

 

 

2021-04-16 06:59:28