Lärmiljöutveckling 


SENASTE DOKUMENT


GÅRDAR

Lärmiljöutveckling
Warning: Undefined variable $runderRubrik in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/naturskolanNynas_y.php on line 349

Warning: Undefined variable $rubrik in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/naturskolanNynas_y.php on line 395

Där Lärmiljöprojektet tog slut december 2020 tog Lärmiljöutveckling vid januari 2021 där Naturskolan tillsammans med Janne Jonsson fortsätter att utveckla skolgårdar och förskolegårdar efter önskemål från barn, elever och pedagoger. 

Lärmiljöutvecklingen står stadigt på tre ben:

1. Det första benet är lärandet och den fysiska aktiviteten. Barns och elevers utemiljöer ska fungera som läromedel, eller som pedagoger, och de ska stimulera till upptäckarlust, kreativitet och vilja att utmana sig själv och öka springet i benen. 

2. Det andra benet är det sociala där lärmiljöutvecklaren är handledare för personer som behöver komma tillbaka eller hitta rätt kurs i tillvaron. Genom arbete med träinstallationer som gör verklig skillnad för barn och elever i Nynäshamns kommun kommer känslan av meningsfullhet och ger yrkeserfarenhet som kan bli en fot in i arbetslivet.

3. Det tredje benet är det ekologiska, giftfria och resurssnåla. Allt byggs i trä. En stor del är gran som dödats av granbarkborre och som avverkats på kommuens marker. Ett gott samarbete finns med markförvaltaren. Vid fastgöring under mark eller i vatten används tjära. Stockar barkas av för att kunna torka och öka livslängden. Falu rödfärg och linoljefärger används då det behövs målas. Spill från byggnationer på en skola kan användas till löst material för kreativa aktiviteter på en annan skola. 

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 12 maj 2021 

Nyhetsbrev 15 dec 2021 

 

Lärmiljölådan

Under 2021 tillverkades Lärmiljölådor med innehåll till alla skolor i Nynäshamns kommun. De levererades i slutet av året. Innehållet i lådan går att använda på olika sätt utomhus och en handledning skrevs för att visa några av de aktiviteter som går att göra inom olika ämnen, framförallt matematik. Tanken är att lådan ska fyllas på ytterligare varefter lärare kommer på saker de behöver utomhus i sin undervisning. Även handledningen ska fyllas på efterhand med nya utomhuspedagogiska aktiviteter som lärare och elever önskar ha med. 

Handledning till Lärmiljölådan

larmiljolada_innehall.jpg

2021-12-16 07:41:02Warning: Undefined variable $manad in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/naturskolanNynas_y.php on line 462

Läs mer om GÅRDAR

   Forskare vill att barn ska få leka mer riskfyllt

   Skolgårdsläraren knäckte koden ökar fysisk självkänslan på rasten

   Planera för sol och skugga på förskolegårdar och skolgårdar

   Lek på riktigt

   Lärmiljöprojektet i Nynäshamns kommun

   Risker i lek och lärande

   Varför behöver barn/elever gröna skolgårdar

   Internationell skolgårdsmånad i maj

Tillbaka till  GÅRDAR

Warning: Attempt to read property "kategori" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/naturskolanNynas_y.php on line 560