Friluftsliv på svenska 


SENASTE DOKUMENT


PROJEKT / KAMPANJ

Friluftsliv på svenska

Naturvårdsverket har tillsammans med Svenskt Friluftsliv utropat 2021 till Friluftslivets år under parollen ”Luften är fri”. Ungefär 150 organisationer och föreningar med koppling till friluftsliv deltar på olika sätt i satsningen som går ut på att få fler att går ut i naturen, särskilt grupper som idag inte vistas i naturen så ofta. Det är det enkla och tätortsnära friluftslivet som lyfts och all aktivitet i naturen uppmuntras, exempelvis en promenad, en cykeltur eller en picknick.

Naturskoleföreningen är en av föreningarna som uppmärksamma Friluftslivets år genomför under våren ett projekt, Friluftsliv på svenska. Projektet riktar sig till SFI-lärare och deras elever. Naturskolor på cirka tio platser i Sverige fortbildar under våren SFI-lärare i att flytta ut språkundervisning utomhus. Därefter bjuds SFI-lärarna in tillsammans med sina elever för aktiviteter tillsammans med lokala föreningar med friluftslivsinriktning. Föreningarna får möjlighet att visa sin verksamhet för en ny målgrupp och SFI-eleverna får en bild av vilka fritidsaktiviteter som finns lokalt. Ungefär en aktivitet i månaden, speciellt anpassad för SFI-elever, erbjuds tillsammans med lokala föreningar under hela 2021.

Utbildning i mars

I mars inleddes projektet i Nynäshamn när SFI-lärare från kommunen var med på en utbildning på Naturskolan med utgångspunkt från boken Att lära in SFI ute. 

Träff 1 i april

På Naturskolan träffades vi och tittade på träd och gjorde bland annat upp eld. Scouterna berättade om sin verksamhet.

Träff 2 i maj

Vi träffades i Alhagens våtmark och tittade på fåglar och växter. Ornitologerna var med och delade med sig av sin kunskap. 

Träff 3 i juni

På fjärlisstigen i St Vika träffades vi och håvade fjärilar och andra småkryp. Naturskyddsföreningen berättade om sitt engagemang i kommunen. 

Träff 4 i augusti

Vi träffades i Östra Styran där Janne på Hembygdsföreningen berättade om bronsåldergraven och runstenen. Vi besökte fågeltornet och tittade på växter på vägen. 

Träff 5 i september

Vi träffades vid Ösmo kyrka där diakonen och Hembygdsföreningen visade byggnader och berättade om verksamheten. Vi pratade om de mycket gamla målningarna inne i kyrkan och om kyrkans olika delar.

Träff 6 i oktober

Vi träffades vid bensinmacken i Nynäsgård och plockade skräp tillsammans med Lennart Thunqvist som representerade Facebook-gruppen Var är det skräpigt i Nynäshamns kommun. Sedan promenerade vi till SRV återvinningscentral och kastade soporna där och pratade om källsortering.

 

Här finns informationsfilmer om allemansrätten på några olika språk på Naturskyddsföreningens hemsida.

Här finns tips om friluftsliv under coronapandemin från Naturvårdsverket. 

Här finns information om eldning och allemansrätt från MSB.

Här finns information om appen Brandrisk för dig som vill veta om det råder eldningsförbud.

2021-09-24 09:18:11