Att lära in ute-bladet om att lära ute 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

FORSKNING

Att lära in ute-bladet om att lära ute

Att lära in ute-bladet om att lära ute

Det här är Naturskoleföreningens medlemstidning Att lära in ute-bladet nr 3 2021. Detta nummer har Lära ute som tema med anledning av Friluftslivets år som under oktober har just Lära ute som tema. 

Ta del av artiklarna som skrivits av Utenavets organisationer. Utenavet är ett nätverk för främjande av utomhuspedagogik. 

I Utenavet ingår i oktober 2021:

Naturskoleföreningen, Friluftsfrämjandet, Linköpings Universitet, Spetsa LU, Jönköping University, SLU Centrum för naturvägledning och Tankesmedjan Movium. 

Läs tidningen

 

2021-10-20 05:45:56