Skräpplockardagarna v 17 2022 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

PROJEKT / KAMPANJ

Skräpplockardagarna v 17 2022

Skräpplockardagarna v 17 2022

Håll Sverige Rent driver arbetet med de nationella skräpplockardagarna varje vår. Förra året deltog drygt 800 000 skräpplockare i hela Sverige. I Nynäshamn organiseras skräpplockardagarna under v 17 och förra året var rekordmånga barn och elever med och plockade skräp. Veckan är ett samarbete mellan Nynäshamns Naturskola, Stadsmiljöavdelningen och VA och renhållning.

Tanken är att både skolor och förskolor ska delta under v 17 eftersom detta i första hand är en pedagogisk aktivitet, inte en städdag. Elever och barn ska lära sig om skräp och att inte skräpa ner. 

Här finns information om anmälan, utamaningar i år, pedagogiskt material och koppling till Lgr 11 och Lpfö 18.

Ladda ner informationen. 

Vill ni se hur det gick för Räven Räv och Haren Hare när de skulle på utflykt och upptäckte skräp? Filmen innehåller både blod, tårar och ett raskt ingripande. 

Se filmen

 

Vill ni arbeta med att hålla stranden ren och göra olika aktiviteter i samband med det finns några tips här 

 

learning_for_future_10cm150dpi.pngSustainable-Development-Goals_icons-04-1.jpgSustainable-Development-Goals_icons-03-1.jpg

2022-02-22 09:47:08