Globala målen för åk 8 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

KLASSBESÖK

Globala målen för åk 8

Det här temat riktar sig till lärare i SO och /eller NO i åk 8. 

 

Syfte

Kunskaper vi vill att eleverna ska ha efter temat:

  • Att de känner till de globala målen.
  • Förstår att vi står inför en klimatkris som måste åtgärdas både på lokal som global nivå.
  • Att klimatkrisen påverkar mer än vädret. Klimatförändringar påverkar oss alla och på flera olika nivåer.
  • Hur kommunen jobbar med frågorna i dagsläget och vad som måste förbättras.
  • Möjligheter som individ att påverka sin omgivning och utveckla nya vanor.
  • Källkritik och vikten av vetenskap.

Plats: Nynäshamns Naturskola, Sjöudden, Ösmo

Tid: 09.00-14:00

Fika: Eleverna tar med sig fika till förmiddagen.

Lunch: Elever tar med sig lunch. Beställ från er skolas kök senast två veckor innan naturskoledagen. Det finns ingen möjlighet till att grilla vid lägerplatsen. Lägerplatsen ligger en bit ifrån bilväg så maten måste transporteras sista biten till fots.

Kläder: Efter väderlek och inga finkläder. Utomhusvistelse ca 5 timmar.

Telefon till Naturskolan: 520 73709, 520 73708

Gruppindelning: Dela in klassen i 5 grupper innan klassbesöket.

9786Globala-Malen-logga_72dpi10cm.jpg

2022-02-25 06:27:12