Skräpplockardagarna v 17 2024 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

PROJEKT / KAMPANJ

Skräpplockardagarna v 17 2024

Skräpplockardagarna v 17 2024

Håll Sverige Rent driver arbetet med de nationella skräpplockardagarna varje vår. Varje år deltar 700 000 - 800 000 skräpplockare i hela Sverige. I Nynäshamn organiseras skräpplockardagarna under v 17 och förra året var rekordmånga barn och elever med och plockade skräp. Veckan är ett samarbete mellan Nynäshamns Naturskola, Parkavdelningen och VA och renhållning.

I år är temat "Stoppa skräpet - rädda havet"

Tanken är att både skolor och förskolor ska delta under v 17 eftersom detta i första hand är en pedagogisk aktivitet, inte en städdag. Elever och barn ska lära sig om skräp och att inte skräpa ner. 

Här finns information om anmälan, utamaningar i år, pedagogiskt material och koppling till Lgr 22 och Lpfö 18.

Ladda hem information om v 17 och anmälan.

Räven Räv och Haren Hare har testa olika sätt att plocka skräp på. De har också poänggivit de olika sätten. Ser ni filmen får ni se hela listan över resultatet. (Musik från FMA: Wax Lyricist - Big Green)

Se filmen när Räven och Haren testar olika sätt att plocka skräp (2.45 min, från 2024)

Vill ni se hur det gick för Räven Räv och Haren Hare när de skulle på utflykt och upptäckte skräp? Filmen innehåller både blod, tårar och ett raskt ingripande. 

Se filmen (3.04 min, från 2021, passar för yngre åldrar)

Här finns en riktig skräpfilm med Räven Räv och Haren Hare, men också Ulva Buske, Orre Snobb och Skatan Skata. Förklaringarna till nedskräpningen är delvis hämtade från en enkätundersökning som vi tagit del av. Filmen kan med fördel pausas och diskuteras. 

Se skräpfilmen (4.50 min, från 2023)

 

learning_for_future_10cm150dpi.pngSustainable-Development-Goals_icons-04-1.jpgSustainable-Development-Goals_icons-03-1.jpg

2024-04-11 11:55:55