Att lära in ute-bladet 4/2022 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

LÄROMEDEL

Att lära in ute-bladet 4/2022

Lärarnas berättelser

Att lära in ute-bladet 4/2022

Det här numret av Att lära in ute-bladet innehåller texter av lärare som på olika sätt arbetar med utomhusundervisning. Läs till exempel om Broholmskolan i Lidköping som har utomhuspedagogik som en del av profilen. Läs om fördelarna och svårigheterna med att lära ute. Vad krävs för att en lärare ska kunna gå ut regelbundet med sin klass i naturen, i närmiljön eller på skolgården?

Ladda ner Att lära in ute-bladet nr 4/2022

 

 

2023-02-07 07:05:25