BSR Eagle 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

PROJEKT / KAMPANJ

BSR Eagle

BSR Eagle

BSR Eagle är ett EU-finansierat projekt med 52 partners runt Östersjön. Projektet höll på 2004 till 2007. Läs mer i denna folder som kortfattat berättar vad de 5 svenska deltagarna har gjort. (12 sidor PDF, 900 kb).

 
 
Läs mer om projektet på våran hemsida, klicka på engelska flaggan. Där finner du många naturskoleteman översatta till engelska.
 

Läs mer om projektet på den internationella hemsidan 

 

2008-02-19 19:39:43