Hands on Science 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

LÄROMEDEL

Hands on Science

Hands on Science
Hands-On Science är ett läromedelsföretag som inriktat sig på spännande naturkunskap. Här finns olika pedagogiska hjälpmedel som på ett roligt sätt kan locka elever och barn att intressera sig för NO-ämnena.

2008-03-02 13:37:15