Lärarinformation och schema för läsåret 2024 - 2025 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

KLASSBESÖK

Lärarinformation och schema för läsåret 2024 - 2025

Välkomna till ett nytt år med Naturskolan

 

Angående lunch på Naturskolan

Alla lärare som ska ha en naturskoledag med sin klass behöver ordna med lunch till eleverna från sin egen skolas kök. Val av lunch görs genom Kostenhetens vanliga beställningslistor som används vid studiebesök och utflykter. En beställning ska göras senast 14 dagar innan besöket på Naturskolan eller Alhagen.

Observera att vi på Naturskolan eller i Alhagen inte har möjlighet att värma mat eller t.ex. att grilla korv.

Däremot finns alltid möjlighet att låna tallrikar, glas och bestick på Naturskolan. Här finns också diskmaskin. Detta gäller alltså Naturskolans hus, inte Alhagens våtmark.

____________________________________________________________________

Schema

Nedan finns Naturskolans schema och information om vilka teman som gäller de olika årskurserna under läsåret.
 
Gå sedan in på "Klassbesök", där hittar du all information om förarbete, handledning och film om naturskoledagen för respektive årskurs.
 
 

Vår tanke är att en dag på Naturskolan ska vara

  • en dag när eleverna med alla sinnen får arbeta på ett undersökande sätt.
  • en dag satt i ett sammanhang där det praktiska utomhusarbetet ramas in av teoretiska studier i bland annat läroböcker både före och efter naturskoledagen.
  • en dag då vi integrerar olika ämnen i det aktuella temat och arbetar med det centrala innehållet och förmågorna i Lgr 22 inom olika ämnen.
  • en dag som sår ett frö hos eleverna och ger grunden för en naturkänsla som så småningom kan utvecklas till insikt och förståelse för våra hållbarhetsfrågor.
  • en dag när elever som har det svårt att komma till sin rätt i ett klassrum ska få möjlighet att visa nya oupptäckta sidor.
 

2024-06-14 05:41:29