Lärarinformation och schema för läsåret 2020 - 2021 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Lärarinformation och schema för läsåret 2020 - 2021

Välkomna till ett nytt år med Naturskolan

 

Angående lunch på Naturskolan fr.o.m. ht 2020

Vi har genom åren haft förmånen att kunna servera lunch på Naturskolan genom att maten transporterats hit med bil från Vanstaskolans kök eller till Alhagens våtmark (åk 9) från Gymnasiets kök.

Nu kommer detta att ändras från och med höstterminen 2020. Hela Nynäshamns kommun ser nu över transporterna som behöver minimeras i arbetet med Agenda 2030 som innebär att vi ska gå mot en fossilfri värld för att motverka klimatförändringarna. Bland annat anlitas nu transportföretag som samordnar leveranser till skolor och förskolor i Nynäshamns kommun. Nu kommer alltså även transporterna från Vanstaskolans kök och Gymnasiets kök att dras in av samma skäl.

Det innebär att alla lärare som ska ha en naturskoledag med sin klass behöver ordna med lunch till eleverna från sin egen skolas kök. Val av lunch görs genom Kostenhetens vanliga beställningslistor som används vid studiebesök och utflykter. En beställning ska göras senast 14 dagar innan besöket på Naturskolan eller Alhagen.

Observera att vi på Naturskolan eller i Alhagen inte har möjlighet att värma mat eller t.ex. att grilla korv.

Vi hoppas att det inte ska medföra problem för er och att vi kan se fram mot ett lärorikt läsår i lärmiljön utomhus.

____________________________________________________________________

 

Vår tanke är att en dag på Naturskolan ska vara:

  • en dag när eleverna med alla sinnen får arbeta på ett undersökande sätt.
  • en dag satt i ett sammanhang där det praktiska utomhusarbetet ramas in av teoretiska studier i bland annat läroböcker både före och efter naturskoledagen.
  • en dag då vi integrerar olika ämnen i det aktuella temat och arbetar med det centrala innehållet och förmågorna i Lgr 11 inom olika ämnen.
  • en dag som sår ett frö hos eleverna och ger grunden för en naturkänsla som så småningom kan utvecklas till insikt och förståelse för våra miljöfrågor.
  • en dag när elever som har det svårt att komma till sin rätt i ett klassrum ska få möjlighet att visa nya oupptäckta sidor.
 
Nedan finns Naturskolans schema och information om vilka teman som gäller de olika årskurserna under läsåret.
 
Gå in på knappen till vänster under "Klassbesök" där hittar du all information samt film om naturskoledagen.
 
 

2020-05-26 07:21:37