SENASTE DOKUMENT
Om Nynäshamns Naturskola

Naturskolan startade 1988 och tar emot barn/elever mellan 5 och 16 år. Skolklasserna besöker Naturskolan en gång per läsår. Här bedrivs undersökande arbetssätt kring olika teman. Inför varje besök på Naturskolan förbereds klassen av sin lärare, därpå sker efterarbete på hemskolan. Varje årskurs har sitt eget tema, t.ex småkryp, däggdjurens sinnen, forntida tekniker, utematte och problemlösning, teknik och hållbar framtid, elden och kemi i våtmarken. Genom att på ett tidigt stadium vara ute mycket i naturen grundläggs en känsla för naturen. Positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och för att förstå miljöfrågorna. Det gäller såväl barn som vuxna. Att få utveckla sin känsla för naturen är ett viktigt första steg. Kunskap om naturen börjar i naturen. Det gäller att finna stigen, en stig fylld med upplevelser och upptäckter. Ekologisk förståelse och insikt ger framtidstro.
 

Detta ingår i Nynäshamns Naturskolas verksamhet:

 • Resurs för skolor och förskolor i Nynäshamns kommun
 • Klassbesök för åk F-9
 • Kurser för pedagoger i skola och förskola
 • Utveckling av metoder och lärande aktiviteter utomhus inom olika ämnen
 • Framställning av läromedel
 • Utveckling av förskole- och skolgårdar
 • Nätverk för hållbar utveckling
 • Kampanjer i samarbete med t.ex. VA-förvaltningen
 • Samordnare för Grön Flagg
 • Samordnare för Vi håller rent (skräpplockardagarna v17)
 • Deltar i lokala och nationella projekt

 

 
 
Det är vi som arbetar på Naturskolan:
 

Mats Wejdmark

Mats Wejdmark är naturskolepedagog och föreståndare på Nynäshamns Naturskola som han startade 1988. Han är mellanstadielärare och har lång erfarenhet som utomhuspedagog. Mats är medförfattare till böckerna Att lära in ute året runt, Att lära in matematik ute, Att lära in matematik ute 2, Leka och lära matematik ute förskola och Att lära in svenska ute, Övningar i bakfickan och Leka och lära naturvetenskap och teknik ute.

Skogen i Skolan Silverkvisten 2020

               
            

Robert Lättman-Masch

Robert Lättman-Masch är naturskolepedagog på Nynäshamns Naturskola sedan 2000. Han är biogeovetare och redaktör för Naturskoleföreningens medlemstidning Att lära in ute -bladet. Robert är medförfattare till böckerna Att lära in ute året runt, Att lära in matematik ute, Att lära in matematik ute 2, Leka och lära matematik ute förskola och Att lära in svenska ute, Övningar i bakfickan och Leka och lära naturvetenskap och teknik ute.

 

 

 

 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
Här kommer några bilder inifrån Naturskolan:
 
Afrikansk prickbagge

Afrikansk smaragdbagge

 
 
Akvarium
 
 
Dödskallekackerlacka

Mexikansk fågelspindel
     Skäggagam