SENASTE DOKUMENTKLASSBESÖKEkorren, ett tema för förskola och förskoleklass
Lärande och rörelse i en utemiljö får stå som ledord i detta tema. Man vet sedan länge att en väl utvecklad motorik är en viktig del för att underlätta inlärning i alla dess former. Grovmotoriken är speciellt viktig för läsinlärningen.


Inventering av flora och fauna i en våtmark för åk 6
Vi kommer under naturskoledagen sätta på stegräknare för att se hur många steg eleverna gör när dom är här under dagen. Normalt ska en pojke ligga på 15000 steg och en flicka 12000 steg per dag. Snittet på åk 6 i våtmarken är pojke 5109 steg flicka 6820 steg OBS! dettta är inte en hel dag utan ca 4 timmar.


Skogsskador för årskurs 8 eller 9.
Under dagen undersöker vi olika granar. Hur glest sitter barren? Finns det nödskott? Är barren missfärgade? Med svaren på dessa och andra frågor kan vi bedöma hur skogen mår.


Vinterekologi för årskurs 4
Tanken med naturreportrarna är att, oss med i en Naturskoledag, lata Eleverna Göra Ett Journalistiskt arbete. Eleverna Arbetar alltså med Naturskolans ordinarie tema, Skillnaden är Att det ska resultera i en digital Tidning som ska levereras digitalt till Föräldrarna. Handledningen kan Också användas som Utbildningsmaterial för Eleverna Når de ska lära sig kameran den digitala, bildbehandling i Paint Shop Pro och infogning av bilder i Word.


Knoppar för årskurs 2
Denna dag går vi ut och samlar knoppar. Vad finns i en knopp egentligen och hur vet man vilket träd knoppen suttit på?


Sinnena för årskurs 2
Denna dag testar vi alla våra fem sinnen och kanske upptäcker några att dom även har ett sjätte sinne. Ladda hem lärarinformation Vill du se filmen klicka här


Vårundersökning
Gör en fenologisk undersökning, det vill säga en undersökning om vårens ankomst. Att gå ut och möta våren är både roligt, spännande och trevligt. När man hör talgoxens sång och ser hasselns små röda blommor i februari eller mars väcks vårkänslorna till liv.


Utveckling av Nynäshamns Naturskola i framtiden
Vi behöver er hjälp för att uveckla Naturskolan i framtiden. Under kommande tre åren kommer vi att förändra klassbesöken/naturskoledagarna utifrån vad lärarena i Nynäshamns kommun svarar. Vi lägger här ut en central fråga, de överiga kommer att skickas till alla lärare i kommunen via FC. Ett stort tack för din medverkan.


Länk till utvärdering av naturskoledagen
Här är länken till utvärderingen för dig som har varit med en grupp på Nynäshamns Naturskola.