Japanskt studiebesök maj 2017 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

INTERNATIONELLT

Japanskt studiebesök maj 2017

Japanskt studiebesök maj 2017

Foto: Åse Lundblad

Fredagen den 19 maj 2017 fick Nynäshamns Naturskola besök från Sapporo i Japan, en stad med nästan två miljoner invånare. Fem personer med intresse för Naturskolans pedagogik fick vara med när klass 3B från Viaskolan hade sin naturskoledag med fokus på forntida teknik.  Besökarna som till vardags arbetar i en stor organisation med olika typer av naturvägledning, miljöarbete och aktiviteter för barn, ungdomar och familjer i olika delar av Sapporo blev mycket intresserade av Naturskolans program för de olika årskurserna och hur dessa aktiviteter kan kopplas till läroplanens mål.

I diskussionerna framkom det att deras organisation har för avsikt att bjuda in Nynäshamns Naturskola till Sapporo i höst för att hålla workshops utomhus och teoretiska seminarier inomhus med lärare, lärarstudenter och politiker. I Japan blir barn och ungdomar alltmer stillasittande precis som i Sverige och kontaktytorna med naturen blir allt färre. Vi behöver hitta ett sätt där eleverna blir mer fysiskt aktiva och upplever naturen samtidigt som de lär med hela kroppen kopplat till det centrala innehållet i läroplanen. Det utomhusbaserade lärandet kan vara en del av lösningen. Då kan de teoretiska studierna, som i den svenska läroplanen har krav på ett miljöperspektiv, berikas och bli en del av ett hållbart lärande.


Ur Nynäshamns kommuns perspektiv blev besöket också bra reklam för kommunen, särskilt som klass 3B på Viaskolan visade sig från sin absolut bästa sida och vädret, som samma dag plötsligt slagit om till sommar, gav besökarna en fin promenad och möjlighet att gå ut på piren i hamnen. Tack till Hampus, elev i åk 5, som på sin fritid fiskade strömming ute på piren och som bemötte våra gäster på ett föredömligt sätt.

Se även Nynäshamnsposten hemsida

http://www.nynashamnsposten.se/slakt-o-vanner/japanskt-besok-pa-naturskolan

2017-05-30 11:04:31