Torpare - en dansk tidning 2020 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

INTERNATIONELLT

Torpare - en dansk tidning 2020
Naturen just nu

Torpare - en dansk tidning 2020

Nynäshamns Naturskola fick frågan om att skriva artiklar om naturen i den danska tidningen Torpare som riktar sig till de 48 000 prenumeranter som är medlemmar i föreningen Danske Torpare och alla har torp på olika ställen i Sverige. På grund av tidsbrist utmynnade det hela i intervjuer istället som handlar om naturen under olika årstider. Intervjuerna gjordes hösten 2019 och våren 2020. Robert bidrar dessutom med fotografier till artiklarna. Artiklar för augusti, oktober, december, februari, april och juni finns samlade här. 

Här finns artiklarna. 

Augusti 2019

Oktober 2019

December 2019

Februari 2020

April 2020

2020-02-11 13:42:42