Cykeln som förklaring till vad hållbar utveckling är 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

HÅLLBAR UTVECKLING

Cykeln som förklaring till vad hållbar utveckling är

Cykeln som förklaring till vad hållbar utveckling är

Hållbar utveckling är ett begrepp som är svårt att förklara. Använder man cykeln som förklaringsmodell kanske det blir enklare att förstå. Förklaringen är givetvis en förenkling men det är genom förenklingar som man får en första förståelse att utgå från. Sen kan man gå vidare för vidare fördjupning.

Cykeln uppfyller de tre kraven som ställs för att vi ska nå en hållbar utveckling.

Cykeln ger inga utsläpp och belastar därför inte miljö och ekosystemen.

Ladda hem filen

2008-02-02 20:40:06