Vad är hållbar utveckling 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

OM NYNÄSHAMN NATURSKOLA

Vad är hållbar utveckling


Cykeln som förklaringsmodell

Hållbar utveckling är ett begrepp som är svårt att förklara. Använder man cykeln somförklaringsmodell kanske det blir enklare att förstå. Förklaringen är givetvis enförenkling men det är genom förenklingar som man får en första förståelse att utgå.från. Sen kan man gå vidare för vidare fördjupning.

Ladda hem hem cykeln som förklaringsmodell

2008-03-06 08:47:20