Tankesmedjan - Utemiljöns plats i lärarutbildningen 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

KURSER

Tankesmedjan - Utemiljöns plats i lärarutbildningen
HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD DEN 30 - 31 MAJ 2013

Tankesmedjan - Utemiljöns plats i lärarutbildningen

Att jobba utomhus börjar slå rot i skola och förskola – precis som inom museipedagogiken, naturvägledningen och föreningslivet. Man vill levandegöra natur och kulturarvet och främja en mer rörelseintensiv miljö för lärandet. Dessutom ser man utomhusvistelsen i sig som ett sätt att bidra till sunda levnadsvanor. På den här tankesmedjan står ämnesdidaktiken i fokus. Bland de skolämnen som flyttar ut finns matematiken. Med himlen som tak levandegörs matematikens mysterier, ett effektivt sätt att stimulera elevernas nyfikenhet. På det här arrangemanget utforskar vi tillsammans hur lärarutbildningarna kan stärka sina utomhusbaserade inslag i vilka ämnen som helst. Till vår hjälp har vi expertföreläsare och varandra.
Tankesmedjan vänder sig till lärarutbildare av alla slag, skolledare och andra med
intresse för att utomhuspedagogik blir ett naturligt inslag i barns och ungas
lärande – från förskola till universitet. Tankesmedjan arrangeras av Högskolan
Kristianstad tillsammans med Utenavet – nationellt nätverk för främjande av
utomhuspedagogik.

Konferens om utemiljöns plats i lärarutbildningen
30 - 31 maj, Högskolan Kristianstad

Program

Torsdag 30 maj
12:00-12.50: Gemensam lunch på Restaurang Metropol

13:00
Välkommen till Högskolan Kristianstad!
Sanimir Resic, rektor Högskolan Kristianstad

Utomhus i undervisning och lärande allt viktigare för skolarbetet
Landshövding Margareta Pålsson

Kristianstad – då och nu. Staden som fick högskola, idag med både lärarutbildning och landskapsvetarprogram
Henrik Svensson, universitetslektor i geografi, chef lärarutbildningen Högskolan Kristianstad

Ute är inne – perspektiv och motiv
Om Utenavets arbete för att främja utomhusbaserat lärande på bred front bland barn och vuxna. Argument för utomhuspedagogik som obligatorisk del av lärarutbildningen.

Nationella och internationella influenser
Petter Åkerblom, Utenavet och Movium – SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling

Utomhuspedagogik i lärarutbildningen: går det att undvika?
Den norska läroplanen gör utomhuspedagogiken till en nödvändighet. Exempel på hur detta kan bli en levande del av lärarutbildningen.
Arne Nikolajsen Jordet, lektor och 1a amanuensis vid Højskolen i Hedmark, Norge

15:00 Paus, kaffe och bensträckare

15:30
Skola utomhus motiverar: Det lönar sig för livet!
Internationella plattformar för utomhuspedagogik. Rapport från Linköpings universitet och Emilia Fägerstrands uppmärksammade doktorsavhandling om utomhus-undervisning på högstadiet, som blev utsedd till en av favoriterna i Magasin 360 om forskning och utveckling i skola och förskola 2012.
Anders Szczepanski, enhetschef, och Eva Kätting, universitetsadjunkt, Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU), Linköpings universitet

16:00��?17:30
Hallå, hur är läget?
Deltagarna delar erfarenheter och diskuterar utomhuspedagogikens möjligheter på hemmaplan och hos varandra. Vilken betydelse har platsen för lärandet? Vilken betydelse har lärandet för olika slags platser?
Samtalsledare: Laila Gustavsson, Högskolan Kristianstad, och Eva Kätting, Utenavet och NCU

19:30 Mums i naturen. Konferensmiddag i Naturum Vattenrikets restaurang

Fredag 31 maj
08:00
Visning Naturum Vattenriket och vandring genom Kristianstad Vattenrike.
Guide: Ola Magntorn, universitetslektor, Högskolan Kristianstad, och Karin Magntorn,
Naturumföreståndare

Stegen ut, stegen framåt

Vad kan vi göra gemensamt för att främja det utomhusbaserade lärandet bland barn och vuxna? Diskussion och erfarenhetsutbyte. Gemensam uppsummering om betydelsen av utomhusbaserat lärande i natur��?, kultur��? och urbana landskap (inkl. kaffe)

12:30��?13:00 Tankesmedjan avslutas. Var ses vi nästa gång?
Laila Gustavsson, Högskolan Kristianstad

13:00 Möjlighet att äta lunch på restaurang Metropol (ingår inte i avgiften)

Kostnad

Enkelrum inklusive konferensmiddag 1500 kronor (exklusive moms)
Dubbelrum inklusive konferensmiddag 1100 kronor (exklusive moms)
Ej boende endast konferensavgift inklusive konferensmiddag 600 kronor (exklusive moms)

Sista dag att anmäla sig är den 22/4. Avbokning utan kostnad ska ske senast den 30/4 och ska göras skriftligt via e-post till Ann-Sofie.bengtsson@hkr.se

Välkomna!

Laila Gustavsson, Högskolan Kristianstad

http://www.hkr.se/tankesmedja

Utemiljöns plats i lärarutbildningen HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD DEN 30 – 31 MAJ 2013

 

2013-02-21 13:58:02