Ute är inne konferens 17-18 september 2015 Linköping 


SENASTE DOKUMENT


www.nynashamn.se

www.naturskola.se

KURSER

Ute är inne konferens 17-18 september 2015 Linköping
Plats-Lärande-Integration

Ute är inne konferens 17-18 september 2015 Linköping
 
Vi rekommenderar att  du noggrant läser igenom infomormationen nedan innan du anmäler dig.Observera att anmälan är bindande.

 Hotell priser 

 
Lyssna och prova på.
Skolan ska främja barnets allsidiga utveckling i ett livslångt perspektiv. Inte bara visa vägen till grundläggande skolkunskaper. Fick våra barn och unga själva bestämma, skulle skolans och förskolans närmiljö användas mycket mera! Dessutom vet vi att det blir roligare att lära när utomhusmiljön integreras i undervisningen. Forskningen visar att barnens kunskaper blir mer bestående. På så sätt kan skolan lättare öka måluppfyllelsen. Utomhus kan alla teman och ämnen göras levande utifrån kraven i våra läroplaner. För ett positivt arbetsklimat behövs också vägar till integration av grupper och kulturer. Att arbeta utomhus på skolgården, i närmiljön och kulturlandskapet i och kring våra städer är utmärkta hjälpmedel för detta.
Konferensen vänder sig till.
 skolledare, pedagoger och övrig personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola, samt lärarutbildningar och skolhälsovården.
  • -dig som jobbar i naturum, naturskolor och friluftsmuseer 
  • -landskapsarkitekter, arkitekter, planerare, fastighets- och naturvårdsförvaltare och andra som utvecklar utemiljöer för barn och unga.
  • -dig som är ideellt engagerad inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete, natur- och kulturvägledning.
Ur programmet
Robbie Nicol, doktor i utomhuspedagogik vid universitetet i Edinburgh, visar hur utemiljön kan användas för att erbjuda ett variationsrikt lärande där boklig bildning växelverkar med sinnliga erfarenheter – känsla, handling och tanke förenas.
Fredrika Mårtensson, docent i landskapsarkitekturens miljöpsykologi vid SLU, berättar om den senaste forskningen om vad som behövs utemiljön för att allra bäst stimulera barns och ungas lek, lärande och välbefinnande.
Stort antal workshops där du själv undersöker hur utemiljön kan fungera som plats för lärande, friluftsliv och naturvägledning – och samtidigt fungera som färgstark arena för olika kulturer och traditioner att mötas och samverka.
 
 
Är du ovan att planera och leda en workshop? För den som vill erbjuder vi kostnadsfritt råd och stöd under våren 2015. Anmäl ditt intresse info@utenavet.se 
 
 
Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom informationen nedan innan du anmäler dig. Observera att anmälan är bindande.
Deltagaravgift
                 Anmälan senast 14 juni   Anmälan efter 14 juni
Deltagare                     2750 kr                     3250 kr
Priset inkluderar: Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe den 17 och 18 september. Priserna är exkl. moms.
Pris för middagen den 17 september på Linköping Konsert & Kongress är 350 kr ex moms.
Betalning
Deltagaravgiften betalas med kreditkort eller faktureras.
Om du väljer att betala med faktura kommer en administrativ avgift om 100 kr + moms att tas ut. Fakturan skickas med post i samband med bekräftelsen. Om din faktureringsadress är en annan än den adress du angivit för kontakt, ber att du under betalfliken på anmälningsformuläret fyller i den korrekta faktureringsadressen och ev. markering/referens/kostnadsställe.
Bekräftelse på anmälan
Bekräftelse på din anmälan skickas per e-post inom en vecka efter att du anmält dig.
Byte av deltagare
Byte av deltagare kan ske när som helst. För att byta deltagare kontakta konferenssekretariatet per e-post:uteinne2015@slu.se  
Avbokning
Avbokning görs skriftligt till konferenssekretariatet, gärna per e-post:uteinne2015@slu.se. Om avbokning görs efter den 14 juni kommer halva deltagaravgiften att debiteras. Vid avbokning efter den 17 augusti  debiteras hela avgiften.

Hotell priser 

 Ute är inne Konferens PR blad vykort format 

Ute är inne Konferens PR blad A4 format 

2015-02-06 15:05:53